Bolt etablerer seg i Bergen

Foto: Bergensavisen/Arne Ristesund

App-selskapet Bolt, som er en konkurrent til Uber etablerer seg i Bergen.

All erfaring tilsier at det ikke er noe å glede seg over, hvis man er opptatt av ordna arbeidsvilkår.

Mens de tradisjonelle taxi-selskapene eies av løyvehavere som igjen ansetter sine sjåfører, benytter app-selskaper som Bolt og Uber seg utelukkende av selvstendig næringsdrivende, og nekter plent å ta ansvar for de som kjører for de på verdensbasis.

Problemet med dette er at disse selskapene fratar de som jobber for dem rettigheter som vi i Norge tror gjelder alle, og tar for gitt: sykelønn, feriepenger, pensjonsopptjening og trygghet for arbeid. Alt dette må sjåføren sørge for selv, ut av de kroner han måtte få for oppdragene.

Sjåførene i Bolt med all sanssynlighet gode vilkår, men hva skjer videre? I de tradisjonelle taxiselskapene har sjåførene en viss medvirkning i prissettingen hos selskapet, det skulle bare mangle ettersom de kjører på provisjon. Erfaring internasjonalt viser at den vanlige konkurransestrategien til selskaper som Bolt ved nyetablering er å dumpe turprisene for å få markedsandel, og samtidig tilby gode sjåførrater for å få sjåfører. Når de har får et godt grep om markedet dumper de sjåførratene, og gjør sjåførene sine til fattige arbeidende. De er også eneveldende på sin plattform og kan utestenge sjåfører når og hvordan de måtte ønske selv, altså ingen oppsigelsesvern. Det holder med en dårlig review eller to.

Stolt kan norgessjef Thomas Barbo proklamere at Bolt skal ligge prismessig 30% under de etablerte aktørene. Dette er helt i tråd med strategien –så langt.

Nylig spurte Norges Taxiforbund –forbundet for løyvehaverne– flere appselskaper, deriblant Bolt, om de har levert opplysninger til skatteetaten om tilknyttede løyvehavere, slik formidlere av drosjetjenester skal etter loven. De som svarte har ikke levert, Bolt har ikke en gang tatt seg bryet med å svare. De anser seg tydeligvis ikke som en formidler av drosjetjenester i det hele tatt.

Dette er et problem hvis vi vil unngå at drosjebransjen blir et arnested for økonomisk kriminalitet. Skatteetaten har få eller ingen muligheter til å ettergå regnskapet til sjåførene, ettersom det ikke er de som styrer inntektsmodellen sin. Det er det Bolt som gjør, gjennom appen. Nylig avslørte Bergens Tidende økonomisk kriminalitet blant avisbudene –en annen næring med mye selvstendig næringsdrivende, er taxibransjen neste, med god hjelp fra appselskapene?

For kort tid siden var det storkontroll av drosjer på Flesland. Halvparten av de kontrollerte kjøretøyene hadde mangler, og en av de var ikke en gang registrert som drosje. Dette er en klar konsekvens av at et yrke blir omgjort til en hobby, og gjør at sikkerheten til passasjerene forringes.

Det er imidlertid lyspunkter også. Denne uken inngikk Uber avtale med den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen om å starte dialog om sjåførers rettigheter. Det er et lite skritt i riktig retning mot å anerkjenne de som jobber for selskapet. Jeg inviterer gjerne Bolt til å ta det samme steget.