Vestnorsk Transportarbeiderforening fordømmer Russlands aggresjon mot Ukraina, og bevilger kr 10.000,- til bistandsarbeidet

Styret i Vestnorsk Transportarbeiderforening vedtok på sitt styremøte 9. mars 2022 følgende uttalelse om krigen i Ukraina:

Fellesforbundet Vestnorsk Transportarbeiderforening fordømmer på det sterkeste Russlands angrep på Ukraina. Invasjonen er et grovt brudd på folkeretten, og et angrep på frihet, menneskerettigheter og demokrati. 

Krigshandlingene må opphøre umiddelbart og russiske styrkes trekkes ut av hele Ukraina. 

Folkerett, menneskerettigheter og demokrati er sentrale for oss i fagbevegelsen. Vi ser nå at alt dette er under angrep fra Putins totalitære regime, og rammer folk både i Russland og i Ukraina. 

Fellesforbundet Vestnorsk Transportarbeiderforening støtter derfor innføring av sterke sanksjoner mot Russland inntil Ukraina igjen er et fritt land. 

Krig og vold rammer sivilbefolkningen, og vi står overfor en stor humanitær krise dersom den russiske aggresjonen fortsetter. Vår solidaritet går til folket i Ukraina, og vi vil gi vår støtte til fagforeningskamerater og til humanitære hjelp. 

Norge må være klare til å ta imot sin andel av flyktninger fra krigshandlingene i Ukraina. 

Fellesforbundet Vestnorsk Transportarbeiderforening har også vedtatt å gi kr 5.000,- til Røde Kors sitt humanitære arbeid i området. Avdelingens gir ytterligere 5.000,- til Den Europeiske Faglige Samorganisasjon/ETUC sitt krisefond for Ukraina.