Busstreik avverget på overtid!

Fellesforbundet avverget streik og sikrer økt kjøpekraft, høyere lønnssatser, forskuttering på sykepenger og mer ordnede arbeidsforhold.
Foto: John Trygve Tollefsen/Fellesforbundet

Nærmere ti timer på overtid kom Fellesforbundet, NHO Transport og Spekter lørdag til enighet i meklingen på Bussbransjeavtalene og Funksjonæroverenskomsten.

Dermed blir det ikke streik for de ansatte i bussbransjen, og alle ansatte som er omfattet av overenskomsten kan gå på jobb som normalt. 

Fellesforbundet gikk til forhandlingene om Bussbransjeavtalene med krav om hevet lønnsnivå, økt kjøpekraft, bedre tilleggsordninger, at det skal sikres en standard for bedre sikkerhetssjekk og bedre rutiner for tillitsvalgte som jobber med arbeidstidsbestemmelsene i bransjen.

Fellesforbundets forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen er svært fornøyd med at det ble enighet og gjennomslag i årets lønnsoppgjør for Bussbransjeavtalene og Funksjonæroverenskomsten. 

– Dette har vært veldig krevende forhandlinger og en krevende mekling. Resultatet ble et bredt og sammensatt resultat, hvor vi har fått på plass flere av våre viktigste krav, sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen. 

Sikrer økt kjøpekraft

Et av Fellesforbundets hovedkrav for Bussbransjeavtalene og Funksjonæroverenskomsten var å sikre økt kjøpekraft til medlemmene som er omfattet av overenskomstene. 

Enigheten innebærer et generelt tillegg på 4 kroner, at fagbrevstillegget har økt med 3 kroner og et normallønnstillegg på 4, 50 kr. 

– Det økonomiske resultatet sikrer økt kjøpekraft. I gjennomsnitt innebærer dette at bussjåførlønna vil øke med 21 500 kroner, sier Dag-Einar Sivertsen.

Dermed skal resultatet fra lønnsoppgjøret bidra til at lønnsøkningen henger med på prisstigningene, slik at Fellesforbundets medlemmer får økt kjøpekraft. 

Les mer og les forhandlingsprotokollen på Fellesforbundet.no

Ikke medlem enda? Les mer om medlemskap