Vestnorsk Transportarbeiderforening bevilger kr 10.000,- til Norsk Folkehjelp sin 1. mai-aksjon!

Vestnorsk Transportarbeiderforening bevilger kr 10.000,- til Norsk Folkehjelp sin 1. mai-aksjon «KRIG ER FORAKT FOR LIV». Aksjonen tar sikte på å samle midler til opprydning etter krig og trenger all støtte den kan få.

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens egen solidaritetsorganisasjon, og Vestnorsk Transportarbeiderforening er en støttespiller sammen med hele fagbevegelsen.

Vi har alle sett de hjerteskjærende bildene fra Ukraina. Den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig utspiller seg nå i Europa. Norsk Folkehjelp og Vestnorsk Transporttarbeiderforening fordømmer angrepene mot Ukraina og står i solidaritet med alle de som gjennomgår forferdelige lidelser, død, frykt og ødeleggelse av infrastruktur og landområder.

Ulovlige klasevåpen har blitt bekreftet brukt i Ukraina, også i områder hvor det primært befinner seg sivilbefolkning. Når klasebomber og andre eksplosive våpen som er dimensjonert for slagmarker rettes mot byer og tettbefolkede områder, er 9 av 10 drepte og skadde sivile. I tillegg har klasevåpen en høy feilprosent. Et stort antall udetonerte klasebomber blir liggende igjen på bakken. De fortsetter å drepe uskyldige i mange år etter at krigen er over.

All krig fører til frykt og enorme lidelser mens de pågår. Miner og udetonerte eksplosiver fortsetter å ta liv også etter at bombene har stilnet.De mest sårbare, som barn, eldre, funksjonshemmede, gravide og syke kan ikke alltid legge ut på flukt – de blir fanget i krigen. All krig fører til frykt og enorme lidelser mens de pågår. Miner og udetonerte eksplosiver fortsetter å ta liv også etter at bombene har stilnet.

Vestnorsk Transportarbeiderforening oppfordrer samtidig alle medlemmer som kan til å bidra med det de klarer.

Betalingsinformasjon

SMS: Send 1MAI til 2160 (kr 200)

Vipps: 10145

Konto: 5005.14.00000

Facebookinnsamling