Brudd i forhandlingene på Foodora-avtalen!

Etter to dager med forhandlinger ble ikke partene enig om en ny avtale, og Fellesforbundet brøt forhandlingene med Virke tirsdag 14. juni.
Forhandlingsutvalget på Foodora-avtalen. Fra venstre: Joakim Johansen, Paul Olai-Olssen, Olga Ersova,
Ole Einar Adamsrød (Forhandlingsleder) og Morten Børke.
Foto: Fellesforbundet

– Arbeidsgiversiden var ikke villig til å gi et lønnsløft for å øke kjøpekraften for ansatt i bransjen. De var heller ikke villig til å øke minstelønnssatsen nevneverdig, sier forhandligsleder Ole Einar Adamsrød fra Fellesforbundet.

Heller ikke kravet om minstelønn og garantilønn for å sikre at ansatte ikke går ned i lønn ble innfridd. 

– Vi gikk med andre ord ut av forhandlingen like tomhendt som vi gikk inn. Det er flere andre krav som også ble avvist, men som sammen med overnevnte krav blir reist på nytt i meklingen.

Dato for meklingen er 19. september.

Les mer og finn kravene til forhandlingene på Fellesforbundet.no

Ikke medlem? Les mer om medlemskap her