Enighet i forhandlingene på Godsavtalene NHO og NLF

Det er i to dager forhandlet på overenskomst for transportselskaper i Norge med NHO/LT og Godsavtalen med NLF. Partene klarte onsdag kveld å lande forhandlinger uten og havne hos meklingsmannen.
Lastebil med sjåfør

– Vi har fått gjennomslag for viktige endringer i tariffavtalen. Blant annet skal langtransportsjåfører avlønnes etter samme prinsipp som distribusjon og nærtransport. Dette gir en mer oversiktlig avlønning for bransjen som har hatt gjennomgående timelønn med aktiv og passivtid, sier forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød.

Endringen innføres fra 1. juli 2022. Inntil da er satsene for langtransport økt med 4 kroner på aktiv sats som da er 122,66 kroner og passiv sats vil da være 52,74 kroner.

– Langtransportsjåførene får nå glede av overenskomstens lønnstabell som gir økt lønn for denne gruppen ut fra antall år i bransjen, fortsetter Adamsrød.

– Videre fikk vi heving av minstelønnssatsen som økes med 4 kroner fra 1. april 2022. Det gis ytterlig økning på 7 kroner fra 1. juli 2022, avslutter Adamsrød.

Les mer og finn forhandlingsprotokoll på Fellesforbundet.no

Ikke medlem enda? Les mer om medlemskap her