Enighet på miljøoverenskomsten med NHO!

Etter 15 timer med sammenhengende mekling ble partene enig om et resultat på Miljøbedrifter i Norge.
Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon på Miljøbedrifter i Norge NHO
Forhandlingsutvalget på Miljøbedrifter i Norge NHO

Det var planlagt mekling over to dager på avtalen for Miljøbedrifter i Norge med Norsk Industri. Men med godt forarbeid og løsningsorienterte delegasjoner på begge sider ble partene enig før meklingsfristens utløp.

– Vi har fått gjennomslag for viktige endringer i tariffavtalen med blant annet fornyelse av selve avtalen som da gir en mer brukervennlig og fremtidsrettet avtale, sier forhandlingsleder Ole Einar Adamsrød fra Fellesforbundet.


Noen nøkkeltall:

  • Generelt tillegg på 4 kroner og et justeringstillegg på 2 kroner. Totalt 6 kroner som gir en årslønnsvekst på 11 700 kroner.
  • Minstelønnssatsen økes med 11,50 kroner. Dette gir en årslønnsvekst på 22 425 kroner i året.
  • Diett ved overtid økes til 96 kroner.

– Det er også satt av penger til lokale forhandlinger. Vi oppfordrer tillitsvalgte til å bruke disse i lokale forhandlinger, sier Adamsrød.

Les mer og finn forhandlingsprotokollen på Fellesforbundet.no

Ikke medlem enda? Les mer om medlemskap her