Går det mot ny havnestreik?

Fra havnestreiken i 2011. Foto: Roy-Ervin Solstad

23. og 24. august er det mekling på tariffavtalene Havne- og terminaloverenskomsten og Speditøroverenskomsten som forhandler sammen. Under forhandlingene før sommeren forhandlet partene bare 4 timer før de brøt sammen.

Dette betyr at det er mange uløste saker når partene nå setter seg til bordet hos riksmekleren, med frist til 24. august klokken 00.00.

– Arbeidsgiversiden var ikke villig til å gi medlemmene et generelt tillegg på 4 kroner i timen, sier leder av Fellesforbundets tariffavdeling, Terje Samuelsen.

Fellesforbundet gikk til forhandlingene med krav om at medlemmene skal ha en lønn som de kan leve av. Underveis i forhandlingene ble det klart at arbeidsgiversiden ikke var villig til å gi et godt nok lønnsløft for å øke kjøpekraften for medlemmene.

I tillegg er det to hovedkrav til som går på arbeidstidsbestemmelser og omfangsbestemmelsen. Dette er krav som delegasjonen ikke engang fikk begynt å forhandle på før bruddet. Det er satt av en dag til mekling, og i og med så mange tunge saker er faren for en konflikt overhengende stor. En eventuell streik i disse bransjene vil innebære at både havner og speditørbedrifter kan bli tatt ut.