Uber inntar taxibransjen i Bergen!

Innlegg av Eirik Svensson om Uber sin etablering i taxibransjen
Norden-sjefen i Uber Peter Löfstrand annonserer selskapets inntog i taxibransjen i Bergen
Norden-sjefen i Uber Peter Löfstrand. Foto: Bergens Tidende / Alice Bratshaug

Tidligere i uken annonserte Uber at de skal starte opp i Bergen. Jeg skrev i anledning Bolt sitt inntog i taxibransjen i Bergen tidligere i år, et innlegg i Bergensavisen. Jeg kunne nok bare gjentatt meg selv, det er i likhet med Bolt, ingenting å glede seg over hvis man setter pris på seriøse arbeidsvilkår og trygge drosjer.

Det er en betydelig forskjell på Uber og Bolt sin virksomhet og de tradisjonelle Taxi-selskapene. Der hvor taxi-sentralene er sameier av løyvehavere som igjen ansetter sine sjåfører, benytter app-selskaper som Bolt og Uber seg nesten utelukkende av selvstendig næringsdrivende, og nekter plent å ta ansvar for de som kjører for de på verdensbasis. Uber ble i tillegg fullstendig avkledd tidligere i år gjennom oppslagene «Uber files», hvor det ble avslørt en voldsom lobbyvirksomhet for svekkede arbeidstakerrettigheter, oppfordring til vold mot sine sjåfører og unndragelse av bevismaterialer i saker mot de.

Problemet med modellen deres er at disse selskapene fratar de som jobber for dem rettigheter som vi i Norge tror gjelder alle, og tar for gitt: sykelønn, feriepenger, pensjonsopptjening og trygghet for arbeid. Alt dette må sjåføren sørge for selv, ut av de kroner han måtte få for oppdragene.

Gode vilkår

Samtidig tviler jeg ikke et sekund på at sjåførene i Uber og Bolt har gode vilkår akkurat nå, men det er fortsettelsen som bekymrer. I de tradisjonelle taxiselskapene har sjåførene en viss medvirkning i prissettingen hos selskapet, det skulle bare mangle ettersom de kjører på provisjon. Erfaring internasjonalt viser at den vanlige konkurransestrategien til selskaper som Uber og Bolt ved nyetablering er å dumpe turprisene for å få markedsandel, og samtidig tilby gode sjåførrater for å få sjåfører. Når de har får et godt grep om markedet dumper de sjåførratene, og gjør sjåførene sine til fattige arbeidende. De er også eneveldende på sin plattform og kan utestenge sjåfører når og hvordan de måtte ønske selv, altså ingen oppsigelsesvern. Det holder med en dårlig review eller to.

Peter Löfstrand i Uber påpeker at det er perfekt timing for å starte i taxibransjen i Bergen, og at nå er kundene tilbake og turismen har tiltatt. Om taktikken er å dumpe prisene er nok timingen veldig god.

Omfattende økonomisk kriminalitet

Det er ikke lenge siden Norges Taxiforbund –forbundet for løyvehaverne– spurte flere appselskaper, deriblant Bolt, om de leverte opplysninger til skatteetaten om tilknyttede løyvehavere, slik formidlere av drosjetjenester skal etter loven. Bolt tok seg  ikke en gang bryet med å svare, mens de som svarte ikke har levert. Uber svarer i tillegg at de ikke ønsker å etterleve dette regelverket.

Dette er et problem hvis vi vil unngå at drosjebransjen blir et arnested for økonomisk kriminalitet. Skatteetaten har få eller ingen muligheter til å ettergå regnskapet til sjåførene, ettersom det ikke er de som styrer inntektsmodellen sin. Det er det Uber som gjør, gjennom appen. I 2017 klarte også Skatteetaten å rulle opp systematisk moms- og skattesvindel. Da blir det interessant å se om det bli da capo i denne runden med Uber.

Det er ikke så lenge siden Bergens Tidende avslørte økonomisk kriminalitet blant avisbudene –en annen næring med mye selvstendig næringsdrivende. Jeg skulle spurt om taxibransjen er neste, med god hjelp fra appselskapene, men vi ser allerede eksempler på dette.

Tidligere i år var det storkontroll av drosjer på Flesland. Halvparten av de kontrollerte kjøretøyene hadde mangler, og en av de var ikke en gang registrert som drosje. Dette er en klar konsekvens av at et yrke blir omgjort til en hobby, og gjør at sikkerheten til passasjerene forringes.

Uber har tidligere inngått avtale med den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen om å starte dialog om sjåførers rettigheter. Det er et lite skritt i riktig retning mot å anerkjenne de som jobber for selskapet. Likevel, har jeg ikke mye håp til Uber denne runden heller.

Les innlegget om Bolt sin etablering i Bergen her