Vestnorsk Transportarbeiderforening med full støtte til klubben på Bertel O. Steen Bergen!

Foto: Tommy Melbye

27. juli 2022 gikk klubben ved Bertel O. Steen ut i dagtidsaksjon mot det lokale lønnsoppgjøret i bedriften. Selv om bedriften har gått et hundretalls millioner i overskudd i flere år, ville likevel ikke bedriften gi de ansatte sin rettferdige del av kaka.

Det har vært utført lokale forhandlinger mellom klubben og bedriften, og det har vært bevegelse på begge sider. Likevel har det ikke lykkes partene å komme til enighet. Dagtidsaksjon er en tariffestet aksjonsform som innebærer at arbeidstempoet reduseres 40%, og tilsvarende reduseres lønnen.

Da forhandlingene brøt var klubbens krav 15 kr i økning på grunnlønn. Klubben forsøkte også å komme med andre løsninger som kunne vært med å løse situasjonen, som for eksempel en ordning med timebank.

Bedriftens siste tilbud var på 10 kr. Grunnlønn for en nyutdannet fagarbeider er 212,60 kr. Gjennomsnittslønnen med alle faste tillegg er 235,6 kr pluss smusstillegg på 6,9 kr. Klubben mente at tilbudet fra bedriften ikke var godt nok, og at grunnlønnen må opp.

Vestnorsk Transportarbeiderforening vedtok derfor følgende støtteuttalelse til klubben:

Kampen for rettferdig fordeling av overskuddet er en hjørnestein i fagbevegelsens grunnmur, og kampen er både viktigere, og hardere, enn på lenge. Transportarbeiderne i Vest støtter kampen fullt ut!


I flere år har vi sett at overskuddene øker, utbyttene øker, lederlønninger og -bonuser øker, mens overskudd blir kanalisert ut av bedrifter gjennom kreative konsernstrukturer. De siste årene har også sentrale forhandlinger gitt negativ kjøpekraft når fasit gjøres opp ved årsslutt, mens prisene på helt essensielle varer og tjenester øker dramatisk. Med de ekstreme prisøkningene vi ser, og med
tilhørende renteoppgang, er behovet for omfordeling akutt.

Da er det en nødvendighet for arbeidsfolk å stå opp for retten til sin del av overskuddet i en bedrift med god inntjening, gode fremtidsutsikter og fulle ordrebøker. Uten folkene som gjør jobben har ikke bedriften en eneste mulighet til å tjene penger, og da er det bare rimelig at arbeidsfolk skal ha til strøm i panelovnen.

Bedriften bør forstå at den mister dyktige hoder og kompetanse, og demotiverer sine ansatte ved å nekte å komme klubben i møte.

Transportarbeiderne krever at ledelsen i Bertel O. Steen kommer klubben i møte, og gir sin fulle støtte i en prinsipielt viktig og riktig konflikt for rettferdighet.

Styret

Vestnorsk Transportarbeiderforening