Busskaos i Bergen pga sjåførmangel -Transporten: En varslet krise.

Norge må rekruttere 2000 bussjåfører årlig for å unngå sjåførkrise, advarte transportnæringen i sommer. Onsdag stod over 20 av Skyss sine busser i ro på grunn av sjåførmangel.

FOTO: SIMON SKJELVIK BRANDSETH / NRK

Skyss ser seg nødt til å kansellere en rekke avganger på grunn av sjåførmangel, og senest onsdag denne uken ble det kansellert rundt 20 busser.

Les hele saken på nrk.no

Transporten har i en årrekke advart mot en underliggende og skrikende sjåførmangel. Gjennomsnittsalderen i bransjen er rundt 58 år, og de færreste unge ønsker å bli bussjåfører. Bransjen har gjennom aktiv rekruttering i utlandet klart å holde det flytende, på bekostning av norske fagarbeidere.

NHO Transport gjorde i 2017 en undersøkelse som viste at vi måtte rekruttere over 1000 yrkessjåfører i året for å unngå krise. Transporten har påpekt at dette tallet nå er utdatert, blant annet på grunn av at det nå er mer lukrativt for utenlandske arbeidere å reise hjem og jobbe. Tallet må trolig dobles.

En rekke problemstillinger må løses

I et brev til Vestland Fylkeskommune og Skyss tidligere i vår peker transporten på en rekke problemstillinger som må løses, i tillegg til lønnsnivået i bransjen, for å få bukt med rekrutteringsproblemene:

  • Sikre den offentlige utdanningen til yrket
  • Gjøre yrket mer forenlig med familieliv, herunder
  • o Se på om deltskiftandelen kan reduseres
  • o Jobbe for å øke andelen fulltidsstillinger
  • Bedre forholdet mellom krav og kontroll i sjåførenes arbeidshverdag i tråd med
    arbeidslivsforskning
  • Styrke ansattmedvirkningen på utforming av vei og kryss hvor rutebuss ferdes
Har bedt om medvirkning – får ikke svar

I det samme brevet inviterer Transporten til samarbeid og felles dialog om saken, men har så langt ikke fått svar.

-Det er helt uholdbart hvis ikke det offentlige tar oss med på samarbeid om dette, sier leder av fagforeningen Eirik Svensson. I Norge er vi helt enige om at trepartssamarbeidet skal ligge til grunn. Hvorfor får vi ikke en plass rundt bordet, spør han.

Les også innlegget fra bussjåfør Ørjan Takle om bussjåførenes manglende medvirkning

Legg inn en kommentar