Busskrisen i Bergen: Høyre tar til orde for flere deltidsstillinger

Mens MDG peker på el-sykler som løsningen.
Bilde fra Bergens Tidende viser fylkesordfører Jon Askeland (Sp) sittende i en av Keolis sine busser.
 FOTO: BERGENS TIDENDE / TOBIAS SCHILDMANN MANDT

Sjåførmangelen rir fylkeskommunen som en mare, og politikere hiver seg på. Mens Skyss toer sine hender og peker på at de ikke har noe med arbeidsvilkår å gjøre, mener Høyre at det må flere deltidsstillinger til. MDG mener flere el-sykler er løsningen.

Les hele saken i Bergens Tidende

Mens hovedtillitsvalgte i Tide var ute og pekte på bedre arbeidsvilkår og lønn som virkemiddel for å få tak i flere bussjåfører, sier fylkesordfører Jon Askeland at fylkeskommunen ikke kan trylle.

-Det er klart at Skyss har en medvirkende rolle her, sier leder Eirik Svensson. Bestillingsmønsteret til fylket er hovedårsaken til at man må ha kreative skiftordninger som deltskift for å få til heltidsstillinger. Prisvektingen av anbudene bidrar til brette- og tellekanter i skiftordninger, og et overkontrollert minuttregime, påpeker han.

I anbudskriteriene er pris vektet høyt, mens alle produksjonsmidler, som busser og garasjeanlegg, er fastsatt i detalj.

– Det er klart at en slik vekting av kriterier skaper bare press på sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår, og det er der vi er nå. Ingen unge mennesker vil jobbe som bussjåfør, fordi vilkårene er helt bunnskrapt, sier Svensson.

Til forslaget til Høyre har han bare en ting å si

– Spør en hvilken som helst sjåfør om det er for lite deltid i bussbransjen allerede. Dette er et tulleforslag, folk vil ha hele og faste stillinger, og en god arbeidshverdag hvor de føler de er verdsatt.

MDG kan ta seg en bolle, skal folk begynne å sykle fra Austevoll, Øygarden og Osterøy? Eller i gamle Sogn? De må gjerne gi støtte til el-sykler til folk, men å tro at det vil løse rekrutteringsutfordringene er rent hovmod, avslutter han.