Transporten støtter lærere i streik!

Styret i Vestnorsk Transportarbeiderforening erklærte full støtte til lærere i streik på siste styremøte! -Vi er dønn avhengig av hverandre her, sier leder Eirik Svensson
Bildet viser lærere i streik i Bergen. De streikende er ved godt mot
Foto: Frifagbevegelse / Sidsel Valum

Transporten hadde styremøte i forrige uke. Da valgte styret å vedta en uttalelse som erklærer full støtte til lærerne i streik.

– Vi er altså dønn avhengige av hverandre her, sier leder Eirik Svensson. Spesielt yrkesfagslærerne lider under reallønnsnedgangen som lærerne har måttet tåle over flere år. På yrkesfag spesielt er det snakk om at ofte dyktige fagarbeidere med mange års ansiennitet velger å gå over til å bli lærere, men når de allerede må akseptere å gå ned rundt 150 000,- i lønn for å bli lærere, kan det bli vanskelig å rekruttere. Hvis vi skal ha yrkesfagslærere i fremtiden må vi tette dette lønnsgapet, sier han.

Vi håper at lærerne ikke er altfor nøye med korrekturlesingen av uttalelsen vår, vi er tross alt transportarbeidere, avslutter han med et smil.

Les mer om streiken på frifagbevegelse.no

Hele uttalelsen kan du lese her:

Støtteuttalelse til lærere i streik

Vestnorsk Transportarbeiderforening støtter lærerne fullt ut i sin kamp for økt lønn, og bedre arbeidsvilkår!

Som en yrkesfaglig forening, i et hovedsakelig yrkesfaglig forbund ser vi med bekymring på situasjonen, både for læreren generelt men også for yrkesfagene spesielt. Kompetanseflukten i skolen er et problem for oss på lang sikt, for vi trenger lærerne til å utdanne morgendagens fagarbeidere, og da må lønnsnivået være slik at man kan rekruttere dyktige fagarbeidere til både grunnskole, yrkesfag og hele den videregående skole. Vi trenger ikke at motparten vanner ut kompetansekravene i yrkesfaglig utdanning for å kunne gjennomføre utdanningsopplegget.

Samfunnets levekostnader øker, også for lærere. Med strøm, drivstoff, mat og renteøkning. Det er en nødvendighet for alle organiserte arbeidsfolk å støtte opp om hverandres lønnskamp. For en bransjes økning, vil dra med seg omliggende bransjer. For å sikre rekruttering til den offentlige skolen vi alle nyter godt av må lærerne få innfridd sine krav om økt lønn og bedrede arbeidsvilkår.

Les mer om medlemskap her