God stemning på merkefest for jubilantene i foreningen

I helgen 8. oktober avholdt Vestnorsk Transportarbeiderforening merkefest, hvor vi gjorde stas på jubilantene med 25 års medlemskap i Fellesforbundet, 40 års medlemskap i LO og æresmedlemmene med 45 års medlemskap i Fellesforbundet.

Bildet viser inngangen på Grand Selskapslokaler i Bergen
Festen ble avholdt i ærverdige lokaler på Grand selskapslokaler Bergen. Foto: Arne Garvik

Det var god stemning på merkefesten i Vestnorsk Transportarbeiderforening i helgen. Der delte foreningen ut merke i sølv for 25 års medlemskap, LO’s nål i gull for 40 års LO-medlemskap, og æresmedlemskapsbevis for medlemmer av Fellesforbundet i 45 år.

For å dele ut 25-års nålen i sølv var tidligere foreningsleder, sekretær i tariffavdelingen i Fellesforbundet Roger Moum, mens regionsleder i LO Vestland Roger Pilskog delte ut LO’s merke i gull for 40 års medlemskap

Til å dele ut æresmedlemskapsbevisene kom Fellesforbundets leder Jørn Eggum til avdelingen. Han holdt en fin tale om historien bak hånden med rosen, et av de sentrale symbolene i Fellesforbundet.

Æresmedlemmene går nå ut med æresmedlemskapsbevis, som gir de livstidsmedlemskap, og fritar de fra kontingent ut levetiden sin. Forsikringene i medlemskapet beholder de. Æresmedlemskapet er festet i Fellesforbundets vedtekter

Avdelingen gratulerer alle jubilantene!