Kritisk behov for døgnhvileplasser langs norske veier!

Hvor skal yrkessjåførene hvile langs norske veger? Det er ikke nok tilstrekkelige plasser, og nå er dette også blitt et likestillingsproblem.

En rekke med oppstilte lastebiler på en døgnhvileplass
Illustrasjonsfoto via Tungt.no / Colourbox

Nylig kom saken om at Statens Vegvesen avlyser anbudskonkurransen om leie, drift og vedlikehold av døgnhvileplasser for tungtransport langs E16 mellom Trengereid og Maristova. Avlysingen kommer etter å kun ha fått inn ett anbud, langt over budsjett.

Avlysingen følger i det som kan sies å ha blitt et mønster når det gjelder døgnhvileplasser. Tidligere i år ble det også kjent at ingen ønsket å drive døgnhvileplassene på E6 mellom Moss og Oslo.

Fellesforbundet har jobbet i tiår med å øke antallet døgnhvileplasser for yrkessjåfører, men måtte også i år skuffet konstantere at jobben ikke blir tatt på alvor i regjeringskontorene. Det var ikke lagt inn penger til døgnhvileplasser i forslaget til statsbudsjett for 2023.

Kritisk for yrkessjåfører

Døgnhvileplasser er det nå så få av at det er utfordrende for sjåførene å finne tilstrekkelige steder til å avvikle lovpålagte døgnhviler. Dette fører til at yrkessjåfører må overnatte der de finner plass, uten fasiliteter. Vektstasjoner, sideveger, møteplasser osv. Dette mener vi i Vestnorsk Transportarbeiderforening er uverdig for yrkessjåfører som lever livet sitt langs vegen.

Noen snakker om at løsningen er å redusere kravene til døgnhvileplassene, for å sikre at det i alle fall kommer plasser. Det er vi i Vestnorsk Transportarbeiderforening helt uenig i. Hele poenget med døgnhvileplasser med fasiliteter er at det skal være verdige steder for sjåførene å stå, å senke kravene fører bare til den samme uverdigheten for sjåførene. Hva hjelper det å ha et sted å stå, hvis man likevel ikke kan dusje på en hel uke?

Likestillingsproblem

De siste årene har vi sett en kvinnerevolusjon i transportyrket, kvinner marsjerer inn som aldri før. På enkelte yrkessjåførlinjer er det faktisk flere jenter enn gutter i klassen! Kvinnene rapporterer stort sett å trives godt i yrket.

En jente kunne rapportere til Vestnorsk Transportarbeiderforening at hun trivdes veldig godt i yrket, men så ikke for seg å bli værende i det mer enn noen år til. Det var ikke noen steder for henne å gå på do langs vegen. Som kvinne har hun større behov for fasiliteter langs vegen enn menn, og det føles veldig uverdig å skulle unngå i det lengste å spise og drikke en uke på veien fordi det er milevis med kjøring mellom steder å parkere med tilstrekkelige fasiliteter.

Det trengs penger

Siste saken med avlysningen av konkurransen på E16 viser at pris kan være en grunn til at det ikke er mulig å få noen til å drifte døgnhvileplassene. Her leverte nemlig eneste tilbyder et tilbud vesentlig høyere enn budsjettet Statens Vegvesen hadde satt av til anbudet: 21,7 millioner kroner. Det er heller ikke lagt inn penger i statsbudsjettet for 2023, noe som betyr at det ikke vil være flere midler å ta av for å tilby gode nok kontrakter til at det vil være attraktivt å drifte plassene. Det er da liten tvil om at det trengs mer penger til døgnhvileplasser.

Ikke medlem enda? Les mer her

Legg inn en kommentar