Tariffavtale eller tariffavtale?

«Er ikke tariff tariff da?» Nei. Det er stor forskjell på tariffavtaler, men kun én type er den vi mener når vi vanligvis snakker om tariffavtale. Forskjellen kan koste deg som arbeidstaker 1,5 millioner kroner, og her forklarer vi forskjellen.

En bunke med tariffavtaler og lovbøker
Foto: Eirik Svensson

Vet du forskjellen på en husavtale og en tariffavtale? Noen blander begrepene, også når man verver eller forklarer. Her går vi igjennom forskjellen.

Vi tar kortversjonen først: En landsdekkende tariffavtale er en bransjeavtale som kun fagforeninger med over 10.000 medlemmer får tilgang til å inngå med bedrifter. En husavtale er en avtale laget lokalt på bedriften med arbeidsgiver og arbeidstakere direkte, eller med bistand av en tredjepart. Husavtalene kan variere fra bedrift til bedrift, og vil ofte være dårligere enn de landsdekkende tariffavtalene. En detalj vil du derimot aldri finne i en husavtale: Avtalefestet Pensjon (AFP). Denne sikrer deg som arbeidstaker ca 1,5 millioner kroner i ekstrapensjon ved 62 år hvis du fyller vilkårene. (PS. Pass ekstra godt på fra året du fyller 52 år)

For mer inngående om husavtaler og landsdekkende tariffavtaler, les mer lenger ned i saken.

I transportsektoren er det hovedsaklig to fagforeninger med såkalt innstillingsrett. Det er fagforeninger som er større enn 10.000 medlemmer på landsbasis, og dermed har tilgang til – og forhandlingsrett på – bransjeavtalene (landsdekkende tariffavtalene). Det er Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet. Forhandlingene ledes som regel av det største forbundet i bransjen.

Juks med tariffavtaler

I Arbeidsmiljøloven og i rettspraksis beskrives tariffavtale, det kan tidvis også gjelde husavtalene, men noen steder står det «tariffavtale med fagforbund med innstillingsrett». Da gjelder en paragraf kun for bedrifter med landsdekkende tariffavtale, og ikke en bedrift med husavtale. Blant annet en rekke arbeidstidsordninger går under disse. At dette går litt om en annen i lovverk gjør også at forskjellen ikke alltid blir så tydelig.

Det er ikke noe nytt i transportbransjen at disse begrepene ofte veksles om hverandre, og av og til jukses med. Noen offentlige eller deloffentlige virksomheter krever blant annet tariffavtale av underleverandører for å kunne ta oppdrag hos de. Helt siden ’90-tallet har vi i transporten sett at enkelte bedrifter tidvis inngår husavtaler med uorganiserte ansatte som de kaller tillitsvalgte, for å kunne si at bedriften har tariffavtale. På denne måten jukser mange arbeidsgivere seg inn til oppdragsgivere som forsøker å holde sin sti rein og seriøs. Dette bidrar så videre til lønnsdumping i næringen.

En fellesnevner som vi ofte møter på i slike bedrifter er ansatte som ikke føler at de får medvirke i bedriften, og viser til en perifær «tillitsvalgt» som de ikke har noen innvirkning eller påvirkning på. Å organisere seg og kreve tariffavtale er og skal være en demokratisk prosess.

«Vi følger tariff» eller «Vi har mer enn tariff»

Klassiker. Da har bedriften verken husavtale eller tariffavtale. Det betyr som regel at timelønna er det samme som tariffavtalen, eller mer. Med tanke på at de fleste tariffavtaler er ca 20-50 sider lange, så er det klart at det mangler mye. Arbeidstid, tillegg for ubekvem arbeidstid, skifttillegg, kompetanse, fagbrev m.m. Regler om likestilling og arbeidstøy til kvinner osv. Samlet sett alle tillegg og ordninger, kan det hende du får mindre enn tariffavtalen sier. Uten noe på papiret kan du heller ikke kreve noe mer enn det som står i kontrakten din.

Husavtaler

Husavtaler er et begrep vi bruker om tariffavtaler som er inngått lokalt på bedriften mellom arbeidstaker og arbeidsgiver direkte. Som arbeidstaker kan du få en husavtale ved å kalle deg selv tillitsvalgt uten at noen motsier deg, og deretter inngår en avtale om lønn og arbeidsvilkår med sjefen din. På lik linje kan arbeidsgiver peke den den de vil og kalle vedkommende tillitsvalgt så lenge ingen motsier dette, og deretter inngå en avtale på vegne av alle arbeidstakerne. Hvis ledelsen i bedriften godtar, kan du også få bistand av akkurat hvem du vil til å lage en slik avtale.

Tariffavtale

Kan være det samme som husavtale. Om du er usikker bør du kontrollere hvem som er tillitsvalgt, når det sist ble avholdt valg og om tillitsvalgt er organisert i et fagforbund, og hvilket. I rettssystemet kan ofte en husavtale også telle som tariffavtale. Men ikke alltid.

Landsdekkende tariffavtale med fagforbund med innstillingsrett

«The real deal». Blir som regel bare kalt tariffavtale, men er regulert av Arbeidstvistloven. Lovmessig sett er det kun Fellesforbundet eller YTF som har disse tariffavtalene innenfor privat transportsektor. Disse avtalene er bransjeavtaler som er fremforhandlet gjennom mange år med forhandlinger og endringer, og er stort sett bedre enn husavtaler som lages lokalt. Hvilke forskjeller konkret vil bero på hvilke avtaler det er snakk om. Likevel inneholder disse Avtalefestet Pensjon som sikrer deg som arbeidstaker opp mot 1,5 millioner kroner i ekstrapensjon. Det er det kun «the real deal» som gjør.

Klikk her for en liste over alle våre landsdekkende tariffavtaler

Les mer om AFP her

Om du har noen spørmål, eller lurer på noe rundt dette eller om andre ting kan du alltids kontakte oss for bistand, råd eller spørsmål. Vi svarer alltid på generelle spørsmål, men skal du ha bistand i en sak må du være medlem.

Legg inn en kommentar