Transporten krever K5 alternativet Arna – Voss!

Arbeidstaker og arbeidsgiversiden samlet i kravet om ny E16 Arna – Voss med jernbanedel, det såkalte K5-alternativet. For transporten er dette kanskje den viktigste prioriteringen i samferdselsbudsjettet på Vestlandet.

Bildet viser starten på konvoien av kjøretøyer, med en politimotorsykkel i front
Foto: Bergens Tidende / Tuva Åserud

Det var et sjokk for mange i Vestland at K5 Arna – Voss ble nedprioritert i forslaget til statsbudsjett for 2023. Samtidig har man funnet penger til flere prosjekter som har til formål å redusere reisetid. Vestnorsk Transportarbeiderforening er kritisk til feilprioritering på samferdsel i Vestland.

I dag ble det arrangert konvoi for for å få strekningen inn i statsbudsjettet, og for å få regjeringen til å forstå at de har feilprioritert i vest. Vi i Vestnorsk Transportarbeiderforening deltok med EL-buss, i samarbeid med Tide Buss og NHO Transport som også er tilsluttet aksjonen.

Foto: Tommy Melbye

– Nå må det være slutt på å nedprioritere trygge veier, sikkerhet for sjåførene og fremkommelighet for jernbanen, for å heller bruke milliarder av kroner på veiprosjekter som kun har til mål å korte ned reisetiden litt, sier leder Eirik Svensson.

Forhandlingsutspill

Samtidig som at det mangler 200 millioner kroner på statsbudsjettet til K5 Arna – Voss, er det satt av 400 millioner til Hordfast med monsterbro over Bjørnafjorden. En vegstrekning som Vestnorsk Transportarbeiderforening har gått mot.

– Det oppleves som at K5 Arna – Voss nær sagt bare er et forhandlingsutspill fra Arbeiderpartiet til SV fremfor å være en sak som blir tatt alvorlig inne i regjeringskontorene. Liv og helse er ikke et forhandlingskort, fortsetter Svensson.

Vestnorsk Transportarbeiderforening er fagforeningen for sjåfører, og for lager- og terminalarbeidere. Alle trenger denne utbyggingen, uansett om det er snakk om veg eller jernbane. Først og fremst er det de ansatte på veienes liv og helse det er snakk om, men for ansatte på terminaler og lagre vil en tryggere jernbane også bety mer forutsigbarhet i skiftrotasjonene.

– Ja, vi snakker om ganske mange i våre bransjer som er avhengig av denne utbyggingen. Derfor er denne strekningen også på toppen av vår prioriteringsliste for Vestland. Og nå er vi utålmodig, avslutter Svensson.

Se videoen vår fra konvoien under, og besøk bransjerådet for gods sin side her

Vi i Vestnorsk Transportarbeiderforening tar gjerne imot flere bilder av konvoien til galleriet vårt. Kontakt oss på Facebook eller e-post vtf@fellesforbundet.org

Legg inn en kommentar