Resultatet fra mellomoppgjøret er klart – se transportens resultater her

Etter en kort streik er endelig resultatet fra årets mellomoppgjør på plass. Se transportens resultater her!

Lastebiler som kjører langs en landeveg i pent terreng med fjell og skog
Foto: Dan Boman / Scania

I dag ble streiken avblåst, og etter riksmeklers pressekonferanse klokken 17.00 er resultatet klart. For transportbransjene ble resultatet

Generelt tillegg: 7,50 kr pr time, dvs. 14 625,- kroner i året.

Det generelle tillegget gjelder alle tariffavtalene i transporten, men i tillegg får miljøbedriftene og transportselskapene et ekstra lavtlønnstillegg på kr 3,- – altså totalt kroner 10,50,-, eller kr 20 475,- i året.

Det er viktig å merke at inntil rikslønnsnemnda har møttes på oppdrag fra Fellesforbundet, NHO og staten, vil ikke de allmenngjorte minstesatsene oppdateres. Det vil si at tillegget som de organiserte får fra streikens slutt 21. april ikke vil gjelde resten av bransjen før dette er vedtatt i nemnda. Dette gjelder i tillegg til andre ordninger som AFP, ubekvemstillegg og andre goder som uorganiserte ikke får.

For bussbransjen gis det et normallønnstillegg på kr 1,- i tillegg til det generelle tillegget, altså totalt kr 8,50,- per time, eller kr 16 575,- i året. For bussbransjen ligger det i tillegg en avtale fra hovedoppgjøret i fjor om at partene skal møtes etter mellomoppgjøret for å forhandle et ekstra tillegg avtalt fra i fjor til årets mellomppgjør. Dette vil påvirke det endelige resultatet for bussjåførene, og egne lønnstabeller vil bli publisert når det endelige resultatet er klart.

Dette vil si at minstelønna (0 – 3 år) i Transportselskaper i Norge NHO -tariffavtalen for godssjåfører- nå blir kr 207,-. Tilsvarende økning er for de ulike trinnene i stigen. I tillegg kommer retten til lokale forhandlinger i tariffavtalen.

YS og YTF fortsatte streiken noen timer til før de avsluttet. Resultatet deres er identisk med LO sitt.

Les hele resultatet på LO.no

Ikke medlem? Bli med på laget!

Legg inn en kommentar