Gjennomslag: Ingen politisk streik i bussbransjen

Det blir ikke politisk streik i bussbransjen i denne omgang, men vi markerer likevel for å formidle at vi forventer at gjennomslagene blir fulgt opp.

13. desember klokken 08.15 – 08.45 blir det fanemarkering i Vestlandsbygget, med krav om medvirkning på budsjettprosesser og ruteproduksjon. Alle fagforeninger i LO vil møte opp og støtte oss i vårt krav. Vi oppfordrer alle medlemmer, som har anledning, til å stille opp på markeringen. Du kan lese mer i artikkelen videre nedover.

22. november presenterte administrasjonen i Vestland Fylke kutt i rutetilbudet for vel 50 millioner kroner, noe som potensielt kunne påvirket sjåførene i kollektivselskapene, og i ytterste konsekvens føre til nedbemanninger. Dialogforum er et organ hvor Fellesforbundets tillitsvalgte og Skyss drøfter saker som angår sjåførene. Dette forumet valgte Skyss å avlyse like før de presenterte kuttforslagene med begrunnelsen at det ikke var noen saker å drøfte. 

Fellesforbundet avdeling 11 krever dialog når det skal kuttes, og medvirkning i forkant av beslutning i sånne viktige saker. Derfor sendte avdeling 11 ut en spørreundersøkelse om politisk streik til alle medlemmer i omfattede rutepakker 27. november med frist 29. november. Da resultatene var klare viste disse at 90% støttet kravet om medvirkning, og bruk av politisk streik som verktøy. Dette er et klart signal fra medlemmene.

Fellesforbundet avdeling 11 gikk derfor ut i pressen og opplyste om at vi vurderte politisk streik for vårt krav om medvirkning

I ettertid av våre krav har posisjonen av politikere i Vestland Fylke (R, SV, AP, SP, KRF, V) gjennom Finansutvalget funnet penger til å reversere de aller fleste kuttene, men også lagt inn i vedtaket at kuttprosesser skal skje i tett medvirkning med de ansatte og tillitsvalgte. Dette ser vi på som et gjennomslag i saken, og har derfor besluttet å ikke gjennomføre streik per nå.

Vi ønsker likevel å markere med en fanemarkering når politikerne kommer til Fylkestinget for å gjøre de endelige vedtakene, for å klargjøre hva vi mener medvirkning er, og å tydelig markere at vi forventer at dette følges opp. Streikevåpenet ligger uansett klart fremover, med betydelig oppslutning skulle det vise seg at vedtakene ikke blir fulgt opp.

En kommentar om “Gjennomslag: Ingen politisk streik i bussbransjen”

Legg inn en kommentar