Bransjegruppene

Vestnorsk Transportarbeiderforening har egne samlingsgrupper for tillitsvalgte i de største bransjene, og sikter mot å opprette grupper for de øvrige bransjene også.

Grossistgruppen

Består av hovedtillitsvalgte i grossistbransjen. Gruppen arbeider med lovverk, bestemmelser og samkjøring av bransjemessige forhold.

Håvard Vegsund, leder

Rema 1000 Distribusjonal Bergen

Klaus Trygve Eile, nestleder

NDS Group Bergen

Ove Hanstvedt, sekretær

Coop Norge Distribusjon Bergen

Kollektivgruppen

Består av hovedtillitsvalgte i bussbransjen. Gruppen jobber med lovverk, bestemmelser og samkjøring av bransjemessige forhold. Gruppen har også et fagpolitisk arbeid opp mot fylkeskommunen og oppdragsgiver.

Johannes Moldung, leder

Keolis Norge AS

Raymond Marcussen, nestleder

Tide Buss AS

Godsgruppen

Består av hovedtillitsvalgte i transportbransjen. Gruppen jobber med å sette fokus på situasjonen i transport, og jobber fagpolitisk.

Logistikkgruppen

Består av tillitsvalgte i havn, spedisjon terminaler og øvrig logistikk. Gruppen jobber med lovverk, bestemmelser og samkjøring av bransjemessige forhold. Gruppen driver også et fagpolitisk arbeid.