Bransjegruppene

Vestnorsk Transportarbeiderforening har egne samlingsgrupper for tillitsvalgte i de største bransjene, og sikter mot å opprette grupper for de øvrige bransjene også.

Grossistgruppen

Består av hovedtillitsvalgte i grossistbransjen. Gruppen arbeider med lovverk, bestemmelser og samkjøring av bransjemessige forhold.

Håvard Vegsund, leder

Rema 1000 Distribusjonal Bergen

haavard.vegsund@gmail.com

Klaus Trygve Eile, nestleder

NDS Group Bergen

klaus.eile@nds-group.no

Ove Hanstvedt, sekretær

Coop Norge Distribusjon Bergen

ove.hanstvedt@coop.no

Kollektivgruppen

Består av hovedtillitsvalgte i bussbransjen. Gruppen jobber med lovverk, bestemmelser og samkjøring av bransjemessige forhold. Gruppen har også et fagpolitisk arbeid opp mot fylkeskommunen og oppdragsgiver.

Anders Haug-Nossum, leder

Keolis Norge AS

anders.haug.nossum@keolis.no

Raymond Marcussen, nestleder

Tide Buss AS

fellesforbundet@tide.no

Godsgruppen

Består av hovedtillitsvalgte i transportbransjen. Gruppen jobber med å sette fokus på situasjonen i transport, og jobber fagpolitisk.

Arne Garvik, leder

Suldal Transport AS

gabbaen@hotmail.com

Erik Øvreseth, nestleder

Royal Transport AS

erik1231965@gmail.com

Logistikkgruppen

Består av tillitsvalgte i havn, spedisjon terminaler og øvrig logistikk. Gruppen jobber med lovverk, bestemmelser og samkjøring av bransjemessige forhold. Gruppen driver også et fagpolitisk arbeid.

Eirik Svensson, leder

Westport Bergen AS

eirik.svensson@fellesforbundet.org