Distriktsutvalgene

Vestnorsk Transportarbeiderforening dekker et stort geografisk område, og har derfor egne distriktsutvalg som skal ivareta selvbestemmelse, demokrati og koordinerende roller i sine distrikt.

Distriktsutvalg Haugalandet

Består av tillitsvalgte på Haugalandet. Gruppen jobber med lokale bransjemessige forhold, fellestiltak for transportbransjen, og driver politisk påvirkning innad og utad fagforeningen. Gruppens sekretær er Svein Ove Langeland

Distriktsutvalg Hardanger

Består av tillitsvalgte i Hardanger. Gruppen jobber med lokale bransjemessige forhold, fellestiltak for transportbransjen, og driver politisk påvirkning innad og utad fagforeningen

Distriktsutvalg Sunnhordland

Består av tillitsvalgte i Sunnhordland. Gruppen jobber med lokale bransjemessige forhold, fellestiltak for transportbransjen, og driver politisk påvirkning innad og utad fagforeningen