Sist avholdte Arrangementer

Representantskapsmøte

Folkets Hus Bergen Lars Hilles gate 19, BERGEN

Fellesforbundet Vestnorsk Transportarbeiderforening har representantskapsmodell. Alle klubber har stemmerett på møtet etter gjeldende modell

Transportbransjen – Lover og avtaler

Scandic Bergen City Håkonsgaten 2, Bergen

Kurset tar for seg særregler og -utfordringer i transportbransjen. Forskrift om arbeids- og hviletid for sjåfører, yrkestransportloven og kjøretøysforskriften vil være tema. Deltakerne vil jobbe med individuelle lovrettigheter i et kollektivt perspektiv.   Påmelding over e-post til vtf@fellesforbundet.org

Faglig tillitsvalgt FTV2

Scandic Hotel Flesland Airport Lønningsvegen 9, Blomsterdalen

Grunnleggende forhandlinger – Protokoller – Regnskapsforståelse Målgruppe: Tillitsvalgte som har gjennomgått FTV-1 eller innehar tilsvarende kompetanse. Læringsmål: Gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller. Grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap. Kostnad: Kurset er gratis. De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 162/time skattefritt. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget skjema. ... Les mer