Styre- og klubblederkonferanse

Bergen Børs Hotel Vågsalmenningen 1,Bergen

I anledning Fellesforbundets landsmøte 2023 inviterer vi til styre- og klubblederkonferanse. Forslagsretten til landsmøtet tilhører klubbene, og det er de som må sende inn forslag til foreningen innen fristen 31. mars. Samlingen tar sikte på å være et politisk verksted for klubbene hvor vi kan utforme og debattere forslag frem mot forslagsfristen. Fellesforbundet, som største ... Les mer

Faglig tillitsvalgt FTV1

Scandic Hotel Flesland Airport Lønningsvegen 9,Blomsterdalen

Grunnkurset i Fellesforbundet: Hovedavtalen – Overenskomsten – Arbeidsmiljøloven – Forhandlinger – Møteledelse Målgruppe: Ny tillitsvalgte og medlemmer. Læringsmål: Deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. Grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Viktigste bestemmelsene i egen overenskomst. Avholde et møte/årsmøte på egen arbeidsplass. Kostnad: Kurset er gratis. De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis ... Les mer

Årsmøte 2023

Bergen Børs Hotel Vågsalmenningen 1,Bergen

Årsmøtet er avdelingens høyeste organ. Med sine 2500 medlemmer er Vestnorsk Transportarbeiderforening vestlandets største organisasjon for arbeidstakere i transportsektoren. På årsmøtet kan alle medlemmer være med å påvirke hva transporten skal jobbe med i kommende år, hvordan, og hvem som skal styre. Alle medlemmer er velkommen på møtet. Årsmøtet avholdes lørdag 15. april klokken 12.00 ... Les mer

Faglig Tillitsvalgt FTV2

Thon Bergen Airport Kokstad Kokstadvegen 3,Bergen,Vestland

Grunnleggende forhandlinger - Protokoller - Regnskapsforståelse Målgruppe: Tillitsvalgte som har gjennomgått FTV-1 eller innehar tilsvarende kompetanse. Læringsmål: Gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller. Grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap. Kostnad: Kurset er gratis. De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 162/time skattefritt. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget skjema. ... Les mer

Faglig tillitsvalgt FTV1

Thon Hotel Sadven Norheimsund Kaien 28,Norheimsund,Vestland

Grunnkurset i Fellesforbundet: Hovedavtalen – Overenskomsten – Arbeidsmiljøloven – Forhandlinger – Møteledelse Målgruppe: Ny tillitsvalgte og medlemmer. Læringsmål: Deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. Grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Viktigste bestemmelsene i egen overenskomst. Avholde et møte/årsmøte på egen arbeidsplass. Kostnad: Kurset er gratis. De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis ... Les mer

Representantskapsmøte

Folkets Hus Bergen Lars Hilles gate 19,BERGEN

Fellesforbundet Vestnorsk Transportarbeiderforening har representantskapsmodell. Alle klubber har stemmerett på møtet etter gjeldende modell

Faglig tillitsvalgt FTV2

Quality Edvard Grieg Hotel Berge Sandsliåsen 50,Bergen,Vestland

Grunnleggende forhandlinger – Protokoller – Regnskapsforståelse Målgruppe: Tillitsvalgte som har gjennomgått FTV-1 eller innehar tilsvarende kompetanse. Læringsmål: Gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller. Grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap. Kostnad: Kurset er gratis. De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 162/time skattefritt. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget skjema. ... Les mer

Faglig tillitsvalgt FTV1

Thon Partner Hotel Førde Hafstadvegen 26,Førde,Vestland

Grunnkurset i Fellesforbundet: Hovedavtalen – Overenskomsten – Arbeidsmiljøloven – Forhandlinger – Møteledelse Målgruppe: Ny tillitsvalgte og medlemmer. Læringsmål: Deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. Grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Viktigste bestemmelsene i egen overenskomst. Avholde et møte/årsmøte på egen arbeidsplass. Kostnad: Kurset er gratis. De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis ... Les mer

Representantskapsmøte

Folkets Hus Bergen Lars Hilles gate 19,BERGEN

Fellesforbundet Vestnorsk Transportarbeiderforening har representantskapsmodell. Alle klubber har stemmerett etter gjeldende modell.

Faglig tillitsvalgt FTV1

Thon Bergen Airport Kokstad Kokstadvegen 3,Bergen,Vestland

Grunnkurset i Fellesforbundet: Hovedavtalen – Overenskomsten – Arbeidsmiljøloven – Forhandlinger – Møteledelse Målgruppe: Ny tillitsvalgte og medlemmer. Læringsmål: Deltakerne kunne bruke Hovedavtalens konfliktløsningsmodell. Grunnleggende forståelse for de viktigste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Viktigste bestemmelsene i egen overenskomst. Avholde et møte/årsmøte på egen arbeidsplass. Kostnad: Kurset er gratis. De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis ... Les mer

Faglig tillitsvalgt FTV2

Scandic Hotel Flesland Airport Lønningsvegen 9,Blomsterdalen

Grunnleggende forhandlinger – Protokoller – Regnskapsforståelse Målgruppe: Tillitsvalgte som har gjennomgått FTV-1 eller innehar tilsvarende kompetanse. Læringsmål: Gjennomføre forhandlinger og skrive protokoller. Grunnleggende forståelse av regnskapsanalyse og bedriftsregnskap. Kostnad: Kurset er gratis. De som ikke får dekket tapt arbeidsfortjeneste av arbeidsgiver, gis det et stipend på kr 162/time skattefritt. Tapt arbeidsfortjeneste må dokumenteres i eget skjema. ... Les mer

Transportbransjen – Lover og avtaler

Scandic Bergen City Håkonsgaten 2,Bergen,Vestland

Kurset tar for seg særregler og -utfordringer i transportbransjen. Forskrift om arbeids- og hviletid for sjåfører, yrkestransportloven og kjøretøysforskriften vil være tema. Deltakerne vil jobbe med individuelle lovrettigheter i et kollektivt perspektiv.   Påmelding over e-post til vtf@fellesforbundet.org