For sjåfører

Lastebil med sjåfør

På denne siden har vi samlet litt lovverk spesifikt for sjåfører. Dette er lover og regler som gjelder for den delen av transporten som fører motorvogn. Kontakt oss gjerne for bistand med forståelse av regelverk, tolkning eller uenigheter på arbeidsplassen.

Vegtrafikkloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1965-06-18-4

Kjøre og hviletid (kun tunge kjøretøy): https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/kjore-og-hviletid

Forskrift om arbeidstid for sjåfører (FATS): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-10-543

Forskrift om tekniske krav til kjøretøy (kjøretøyforskriften): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918

Ikke medlem?

Les mer om medlemskap her