Forsikringer og andre medlemsfordeler

Medlemskap i Fellesforbundet inkluderer innboforsikring, fritidsulykkesforsikring og grunnforsikring som er en forsikring som gir en utbetaling til etterlatte.

I tillegg vil du få to andre forsikringer når du blir medlem i Fellesforbundet. Disse kan du reservere deg mot.

LOfavør Advokatforsikring: Alle yrkesaktive medlemmer i Fellesforbundet får tilbud om denne ordningen. Forsikringen koster 71 kroner i måneden. Forsikringen vil gjelde sentrale rettsområder i privatlivet, som familie og arv, kjøp, husleie, nabosaker, forsikringsoppgjør og førerkortbeslag.

LOfavør Reiseforsikring: Alle medlemmer i Fellesforbundet kan få denne forsikringen til 95 kroner i måneden. Forsikringen gjelder hele familien, døgnet rundt, i hele verden. Ingen egenandel og avbestillingsforsikring er inkludert.

Fordelsprogram
LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. I tillegg kan medlemmer få økonomisk rådgivning gjennom vår bank- og finanspartner SR-Bank. Fint for deg. Bra for mange.

Se mer om forsikringene og andre medlemsfordeler

Men det viktigste fordelen med medlemskap er:
Tryggheten i at du får hjelp i alle arbeidsrelaterte saker som for eksempel rett til juridisk bistand/vurdering ved oppsigelse eller ved yrkesskade og gratis hjelp fra jurist hvis det er nødvendig.

Og ikke minst alle rettighetene som du får gjennom tariffavtalen (se mer under lønns- og arbeidsvilkår).