Hovedavtalene

Hovedavtalen, eller arbeidslivets grunnlov som den også omtales, er første del i alle våre tariffavtaler. Hovedavtalen omhandler de grunnleggende spillereglene mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Her finner du regler for hvordan bedriften og de ansatte skal samarbeide, hvordan konflikter skal løses og samhandling.

Vi har to hovedavtaler, en med arbeidsgiverorganisasjonen Virke, og en med NHO