Lønns- og arbeidsvilkår

Å sørge for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene er vår aller viktigste jobb. Vårt mål er at alle bedrifter hvor vi har medlemmer skal inngå tariffavtale med Fellesforbundet.

Det er store fordeler med en tariffavtale. Fordeler du ikke har krav på via lovverket.

Som organisert i en bedrift med avtale får du blant annet:

  • Garantert, avtalefestet lønn (i henhold til tariffavtalen) og rett til lokale forhandlinger
  • 37,5 timers arbeidsuke. Bistand ved ufrivillig deltid eller brudd på lov eller avtale om arbeidstid
  • 14 dagers permisjon med lønn i forbindelse med fødsel/adopsjon
  • Minst 50 prosent overtidstillegg
  • Diverse tillegg som kvelds-, natt- og helgetillegg
  • Fem uker ferie og 12 prosent feriepenger
  • Betaling for årets bevegelige helligdager i tillegg til 1. og 17. mai
  • Betalte velferdspermisjoner ved lege- og tannlegebesøk, begravelse, tilpassing til barnehage og skole osv.
  • Rett til avtalefestet pensjon (AFP). Denne fordelen kan utgjøre store beløp, opp til ca 1,5 millioner. Les mer om AFP her https://www.afp.no/hva-er-afp 

Dersom bedriften din ikke har tariffavtale hjelper vi gjerne med å opprette en. Som hovedregel må vi ha organisert 50 prosent av de som jobber innenfor vår bransje i bedriften for å kreve tariffavtale.

Er du organisert, men jobber i en bedrift uten tariffavtale, har du likevel rett på alle andre medlemsfordeler samt bistand ved ufrivillig deltid, brudd på lov om arbeidstid eller andre lovbrudd, samt ved yrkesskade eller oppsigelse.