Styret

Styret i Vestnorsk Transportarbeiderforening består av 9 medlemmer og 3 varamedlemmer som alle blir valgt på årsmøtet. Årsmøtet 2023 valgte følgende styre:

Eirik Svensson, leder

Havn, Westport Bergen AS

eirik.svensson@fellesforbundet.org

Tlf 97191724

Johannes Moldung, Ungdomsleder

Buss, Keolis Norge avd. Mannsverk

johannes@moldung.no

Tlf 95726688

Arne Garvik, styremedlem

Gods, Nor-Log AS

gabbaen@gmail.com

Tlf 95943483

Jørn Danielsen, styremedlem

Grossist, Asko Vest AS

jorn.danielsen@asko.no

Tlf 41266350

Magne Kristian Hansen, styremedlem

Gods, Litra Gass

magnekhansen@gmail.com

Tlf: 41337260

Erik Øvreseth, varamedlem

Gods, Royal Transport AS

erik1231965@gmail.com

Tlf 98225135

Ørjan Takle, nestleder

Buss, Tide Buss Rutepakke Vest

otakle@gmail.com

Tlf 41306163

Ove Hanstvedt, styremedlem

Grossist, Coop Norge Distribusjon Bergen

ove.hanstvedt@coop.no

Tlf 95706010

Raymond Marcussen, styremedlem

Buss, Tide Buss AS

fellesforbundet@tide.no

Tlf 46775425

June Friberg, styremedlem

Buss, Tide Buss avd. Bergen Nord

fellesforbundet.nyborg@tide.no

Tlf 41265746

Ruben Håvik, varamedlem

Taxi, Taxi 1 AS

ruben.havik@gmail.com

tlf 481 22 049

Tommy Melbye, varamedlem

Bussbransjeavtalen, Tide Buss og Bane AS Avd Sporveistransport

tommytmel@hotmail.com

Tlf 92248910