Styret

Styret i Vestnorsk Transportarbeiderforening består av 9 medlemmer og 3 varamedlemmer som alle blir valgt på årsmøtet. Årsmøtet 2022 valgte følgende styre:

Eirik Svensson, leder

Havn, Westport Bergen AS

eirik.svensson@fellesforbundet.org

Tlf 97191724

Johannes Moldung, Ungdomsleder

Buss, Keolis Norge avd. Mannsverk

johannes@moldung.no

Tlf 95726688

Erik Øvreseth, styremedlem

Gods, Royal Transport AS

erik1231965@gmail.com

Tlf 98225135

Jørn Danielsen, styremedlem

Grossist, Asko Vest AS

jorn.danielsen@asko.no

Tlf 41266350

Anne Karin Olsen, styremedlem

Buss, Vy Buss Haugalandet

anne-karin.olsen@vy.no

Tlf: 41337260

Arne Garvik, varamedlem

Gods, Suldal Transport AS

gabbaen@gmail.com

Tlf 95943483

Ørjan Takle, nestleder

Buss, Tide Buss Rutepakke Vest

otakle@gmail.com

Tlf 41306163

Ove Hanstvedt, styremedlem

Grossist, Coop Norge Distribusjon Bergen

ove.hanstvedt@coop.no

Tlf 95706010

Raymond Marcussen, styremedlem

Buss, Tide Buss AS

fellesforbundet@tide.no

Tlf 46775425

June Friberg, styremedlem

Buss, Tide Buss avd. Bergen Nord

fellesforbundet.nyborg@tide.no

Tlf 41265746

Ruben Håvik, varamedlem

Taxi, Taxi 1 AS

ruben.havik@gmail.com

tlf 481 22 049

Klaus Trygve Eile, varamedlem

Grossist, NDS Group Bergen

klaus.eile@nds-group.no

Tlf 92248910