Styret

Styret i Vestnorsk Transportarbeiderforening består av 9 medlemmer og 3 varamedlemmer som alle blir valgt på årsmøtet. Årsmøtet 2023 valgte følgende styre:

Eirik Svensson, leder

Havn, Westport Bergen AS

Tlf 97191724

Johannes Moldung, Ungdomsleder

Buss, Keolis Norge avd. Mannsverk

Tlf 95726688

Arne Garvik, styremedlem

Gods, Nor-Log AS

Tlf 95943483

Jørn Danielsen, styremedlem

Grossist, Asko Vest AS

Tlf 41266350

Magne Kristian Hansen, styremedlem

Gods, Litra Gass

Tlf: 41337260

Bård Kristoffersen, varamedlem

Tide Buss AS avd. Bergen Nord

Ørjan Takle, nestleder

Buss, Tide Buss Rutepakke Vest

Tlf 41306163

Ove Hanstvedt, styremedlem

Grossist, Coop Norge Distribusjon Bergen

Tlf 95706010

Raymond Marcussen, styremedlem

Buss, Tide Buss AS

Tlf 46775425

Anne Marie Almeland Blomberg, styremedlem

Grossist, Sverre W. Monsen

Tlf 41265746

Ruben Håvik, varamedlem

Taxi, Taxi 1 AS

tlf 481 22 049

Tommy Melbye, varamedlem

Bussbransjeavtalen, Tide Buss og Bane AS Avd Sporveistransport

Tlf 92248910

Du kan kontakte oss her