Kurs i kjøre- og hviletid

Kurs for sjåfører underlagt kjøre- og hviletidsregelverket. Kurset er mer inngående i kjøre- og hviletidsregelverket FATS (Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor veitransport), og hvordan dette henger sammen … Les mer