Representantskapsmøte

Fellesforbundet Vestnorsk Transportarbeiderforening har representantskapsmodell. Alle klubber har stemmerett etter gjeldende modell.