Representantskapsmøte

Fellesforbundet Vestnorsk Transportarbeiderforening har representantskapsmodell. Alle klubber har stemmerett på møtet etter gjeldende modell