Tariffavtalene

Vi har en rekke tariffavtaler delt opp etter arbeidsgiverorganisasjon og bransje. Her finner du de forskjellige

Bedrifter som har tariffavtale med oss finner du her

Bussbransjeavtalene

Bussbransjeavtalen gjelder for passasjertransport med rutebuss, ekspressbuss, turbuss, og selskapenes øvrige ansatte. Avtalen finnes i to utgaver, med NHO og med Spekter. NHO-avtalen gjelder med kommersielle selskaper som Tide, Nobina osv, mens Spekter-avtalen gjelder med offentlig eide busselskaper som Vy.

Grossistoverenskomsten Virke

Grossistoverenskomsten gjelder for ansatte i lager og varedistribusjon hvor bedriften er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

Grossistavtalen NHO

Grossistavtalen med NHO gjelder for ansatte i lager og varedistribusjon hvor bedriften har adskilt butikk, og er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen NHO

Transportselskaper i Norge

Gjelder for ansatte i transportselskaper tilknyttet NHO

Godsavtalen NLF

Gjelder for ansatte i transportselskaper tilknyttet Norges Lastebileierforbund (NLF)

Kranoverenskomsten Virke

Gjelder for ansatte i bedrifter med mobilkraner

Speditøroverenskomsten

Speditøroverenskomsten gjelder ansatte som driver gods- og varehåndtering på lager og terminal, og egne ansatte sjåfører i disse selskapene.

Havne- og terminaloverenskomsten

Havne- og terminaloverenskomsten gjelder ansatte som jobber i offentlige og private havner.

Miljøbedrifter i Norge

Gjelder for alle ansatte i miljøbedrifter tilknyttet NHO

Overenskomst for miljøvirksomheter

Gjelder alle ansatte i miljøbedrifter tilknyttet Maskinentrepenørenes Forbund (MEF)

Oljeavtalen NHO

Gjelder for ansatte i oljeselskapenes distribusjonsvirksomheter, tilknyttet NHO.

Oljeavtalen Virke

Gjelder for ansatte i oljeselskapenes distribusjonsvirksomheter, tilknyttet Virke

Avisbudavtalen

Gjelder for avisbud

Taxioverenskomsten

Gjelder for taxisjåfører

Foodora-avtalen

Gjelder for ansatte i matutbringingsselskaper