Tariffavtalene

Vi har en rekke tariffavtaler delt opp etter arbeidsgiverorganisasjon og bransje. Her finner du de forskjellige

Bedrifter som har tariffavtale med oss finner du her

Bussbransjeavtalene

Bussbransjeavtalen gjelder for passasjertransport med rutebuss, ekspressbuss, turbuss, og selskapenes øvrige ansatte. Avtalen finnes i to utgaver, med NHO og med Spekter. NHO-avtalen gjelder med kommersielle selskaper som Tide, Nobina osv, mens Spekter-avtalen gjelder med offentlig eide busselskaper som Vy.

Grossistavtalene

Grossistavtalene gjelder for ansatte i lager og varedistribusjon hvor bedriften er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen NHO, Spekter eller Virke.

Transportselskaper i Norge

Gjelder for ansatte i Godstransportselskaper tilknyttet arbeidsgiverorganisasjonene NLF, NHO eller Virke

Oljeavtalen NHO

Gjelder for ansatte i oljeselskapenes distribusjonsvirksomheter

Miljøbedrifter

Gjelder for alle ansatte i miljøbedrifter tilknyttet NHO eller Maskinentrepenørenes forbund

Kranoverenskomsten Virke

Gjelder for ansatte i bedrifter med mobilkraner tilknyttet arbeidsgiverorganisasjonen Virke

Logistikk- havne- og speditøroverenskomsten

I hovedoppgjøret 2022 ble Speditøroverenskomsten og Havne- og terminaloverenskomsten slått sammen til Logistikkoverenskomsten

Speditøroverenskomsten 2020-2022

Speditøroverenskomsten gjelder ansatte som driver gods- og varehåndtering på lager og terminal, og egne ansatte sjåfører i disse selskapene.

Havne- og terminaloverenskomsten 2020-2022

Havne- og terminaloverenskomsten gjelder ansatte som jobber i offentlige og private havner.

Avisbudavtalen

Gjelder for avisbud

Taxioverenskomsten

Gjelder for taxisjåfører

Foodora-avtalen

Gjelder for ansatte i matutbringingsselskaper