Tariffavtaler i transporten

Disse bedriftene i vårt organisasjonsområde har tariffavtale med Fellesforbundet

Bussbransjeavtalen

Grossistavtalene

Logistikk-, havn- og speditøroverenskomsten

Transportselskaper

Bud

Olje

  • Flytanking AS Bergen Lufthavn
  • ST1 Norge AS Depot Lillesund

Miljø

Taxi