Ungdom i Transport

Ungdomsgruppen i Vestnorsk Transportarbeiderforening ledes av Johannes Moldung som er valgt ungdomsleder i avdelingsstyret.

Gruppen er med å organisere LOs sommerpatrulje og Fellesforbundets lærlingepatrulje. De besøker videregående skoler hvor de forteller om fagforeningen og organiserer elever. Det er også god deltakelse på lokale og sentrale ungdomskonferanser i regi av forbundet og LO. Medlemmene i gruppen er under 30 år.

Kontaktperson

Johannes Moldung

95726688