Utdanningsstipend

Er du medlem av Fellesforbundet Vestnorsk Transportarbeiderforening og har hatt sammenhengende medlemskap de siste 3 årene, kan du søke om å få støtte til utdanning fra LOs utdanningsfond. Fondet gir støtte til helårsutdanninger eller til kortere utdanninger.

Les mer om støtte til etterutdanning